Korte keten

Wat is korte keten?

Korte keten is een toekomstgericht bedrijfsmodel binnen de land- en tuinbouw. Als land- of tuinbouwer vermarkt je dan (een deel van) je producten zelf. Je verkoopt ze bijvoorbeeld rechtstreeks aan consumenten, winkels, horecazaken, rusthuizen of grootkeukens.

De korte keten heeft de wind in de zeilen en wereldwijde crisissituaties zoals de coronapandemie vormden daarbij onverwachte katalysators. Consumenten vinden vandaag de weg naar jou als lokale landbouwer. Ze voelen zich meer betrokken bij het voedselsysteem en de rol die de landbouw daarin speelt. Zo erkennen ze ook de meerwaarde van seizoensgebonden en lokale voeding en zijn ze bewuster bezig met het verhaal achter hun voedsel.

Toekomstgericht werken

Korte keten is bovendien een volwaardig en toekomstgericht bedrijfsmodel binnen de landbouwsector. In de Korte Keten sta je zelf in voor de hele keten, van productie en verwerking tot de verkoop van je producten. Ook de communicatie en marketing doe je zelf. Zo heb je de controle over het volledige proces en zijn al je activiteiten heel transparant voor je klanten.

Het korte Kkten-bedrijfsmodel biedt voor jou als nieuwe boer de mogelijkheid om daadwerkelijk en professioneel van start te gaan in de sector. Een bestaand bedrijf heeft via de korte keten de mogelijkheid om zijn activiteiten te bestendigen binnen de steeds strenger wordende ecologische eisen.

Enkele voorbeelden van korte keteninitiatieven:

Hoevewinkels

Boerenmarkten

Automaten

Zelfoogst- en plukboerderijen

Vleespakketten

Boerderijen

Voedselteams

De basisprincipes van korte keten

Basisprincipe 1: korte keten staat voor een faire prijs

De meeste boeren verkopen hun producten via de veiling, groothandel of melkerij. In dergelijke systemen wordt de prijs vastgelegd door de klant en die prijs ligt regelmatig onder de productieprijs. Als korte keten-boer stap je in een eerlijk verdienmodel waarbij jij de prijs bepaalt. Een uniek concept in de landbouwsector.

Basisprincipe 2: korte keten biedt een alternatief voor het huidige landbouwmodel

De Vlaamse landbouw is sterk gericht op export, terwijl er ook veel voedsel geïmporteerd wordt. Ons huidige voedselsysteem stuit echter op ecologische grenzen en er is een omslag binnen de landbouw nodig. Die transitie is gebaat bij kortere voedselketens, omdat kringlopen dan gemakkelijker te sluiten zijn. Korte Keten is een manier om te groeien in de land- en tuinbouwsector zonder extra hectares en meer dieren.

Basisprincipe 3: korte keten-landbouw is maatschappelijk gedragen

De meeste consumenten zijn bezorgd om het klimaat. Ze zien aankopen in de Korte Keten als een manier om hun steentje bij te dragen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Als Korte Keten-boer heb je rechtstreeks contact met je klanten zodat je weet wat hen bezighoudt. Je kan inspelen op hun wensen en je haalt heel wat voldoening uit je werk door de positieve feedback van je fans.

Basisprincipe 4: korte keten is lokaal ondernemen

Als korte keten-ondernemer verkoop je je producten lokaal, dicht bij huis. Je kent je klanten en je weet wat ze willen. Je voorziet als het ware in de voedingsbehoeften van de regio rondom jou. Soms vervul je de functie van lokale buurtwinkel waar je ook producten van collega-boeren aanbiedt.

Basisprincipe 5: korte keten biedt kansen aan nieuwe boeren

In de korte keten doe je aan meerwaardecreatie. Je reduceert het aantal tussenschakels, je verwerkt je producten zelf of je kiest voor rassen of soorten die klanten binnen de klassieke verkoopkanalen niet vinden. Door die ketenverkorting en de meerwaardecreatie is het ook mogelijk om als nieuwe boer een kleinschalig Korte Keten-bedrijf op te starten.

Basisprincipe 6: korte keten zoekt antwoorden op het klimaatvraagstuk

Als korte keten-boer teel je vaak een uitgebreid aanbod van producten en opteer je voor een grote teeltdiversificatie. Je volgt de seizoenen en gebruikt zo weinig mogelijk verpakkingsafval. Je probeert je logistiek zo efficiënt mogelijk te organiseren zodat je producten geen onnodige voedselkilometers afleggen.

Heb je vragen?
Aarzel niet contact met ons op te nemen via ons formulier of via mail. 

Getuigenissen

Veel van de producten en smaken zijn uniek, dat kan je in de supermarkt niet vinden. Het is anders dan anders. Dat is voor mij een belangrijk aspect om korte keten te kopen.
Consument

Je geld is ook goed besteed, je ziet waar het naartoe gaat. Het gaat echt naar de families van de producenten, hun kinderen worden ermee groot.
Consument

Ons land heeft hoogkwalitatief voedsel, heel streng gecontroleerd, en daar mogen we trots op zijn. Dit alles aan een fair trade in eigen land, voor ieder.
Landbouwer

Het meeste trots ben ik op de samenwerking met de bakker die ons graan verwerkt en dan zijn brood in onze automaten verkoopt.
Landbouwer

Schrijf je in voor onze nieuwbrief!