Over ons

Korte Keten Meetjesland, kortbij

‘Goeste, Lekker Meetjeslands’ werd ontwikkeld binnen het Leaderproject ‘korte keten Meetjesland, kortbij’. Met dit project slaan verschillende projectpartners de handen in elkaar om gerichte acties uit te werken die zorgen voor meer uniformiteit binnen de korte keten in het Meetjesland. In het Meetjesland zijn er namelijk heel wat stakeholders bezig met het verhaal van de korte keten. Zowel producenten, producentenverenigingen, lokale besturen, … proberen elk vanuit eigen inzicht lokale producten te promoten en herkenbaar te maken.

Het project ‘korte keten Meetjesland, kortbij’ bundelt dus alle actoren die bezig zijn met lokale productie in het Meetjesland.

Projectpartners

Het Plattelandscentrum ondersteunt en promoot hoeve- en streekproducten. Eerst in het Meetjesland, nadien ook in de Vlaamse Ardennen en het Waasland verenigden we producenten om samen hun producten te promoten en zo ambassadeur te zijn van hun streek.

Als plattelandsbeweging verbindt Landelijke Gilden mensen die zich samen inzetten voor levenskrachtige dorpen en een vitaal platteland. We geloven dat mensen en groepen het verschil kunnen maken. Landelijke Gilden wil die mensen binnen een sociaal-culturele werking verenigen, inspireren en versterken wanneer ze zich actief willen inzetten voor de eigen leefgemeenschap, het dorp en het platteland als woon- en leefomgeving.

Lekker Oost-Vlaams is het promotieplatform van Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten. Samen met meer dan 250 producenten promoten we de lokale producten uit Oost-Vlaanderen.

Schakel in lokaal cocreëren is een deelwerking van Stichting Lodewijk de Raet. Schakel bouwt aan, ondersteunt en faciliteert lokale cocreatieve processen die vertrekken vanuit plekken of uitdagingen. We doen dit altijd in partnerschap met alle lokale deelgenoten (inwoners, burgerinitiatieven, verenigingen, organisaties, lokale handelaars, bedrijven, lokale overheden).

Voluit vzw ondersteunt (jong)volwassenen met een beperking (of een vermoeden daarvan). We doen dit samen met hun netwerk en in de samenleving.

Onze vereniging staat voor de bescherming, het behoud, de valorisatie en het herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in het Meetjesland. Een ruime doelstelling dus, die we ter harte nemen samen met onze lidverenigingen: 8 Natuurpunt-afdelingen en heel wat andere aangesloten, lokale milieu- en natuurverenigingen zoals Velt en JNM.

Via beleving wil Angär lokale, ecologische en faire initiatieven promoten en een verbindend platform zijn tussen verschillende actoren die werken rond duurzame voeding. Naast diverse pop-up-events en duurzame initiatieven organiseert Angär elke zaterdagvoormiddag de Kaprijkse Boerenmarkt en de jaarlijkse LEF-markt op het Plein van Kaprijke.

In Eeklo leeft al heel wat rond duurzame voeding en daarop willen we verder bouwen. Lokale, duurzame voedselproductie en –consumptie staan centraal. Daarnaast wil de stad ook inzetten op een sociaal, gedragen en haalbare voedselstrategie.

Getuigenissen

Veel van de producten en smaken zijn uniek, dat kan je in de supermarkt niet vinden. Het is anders dan anders. Dat is voor mij een belangrijk aspect om korte keten te kopen.
Consument

Je geld is ook goed besteed, je ziet waar het naartoe gaat. Het gaat echt naar de families van de producenten, hun kinderen worden ermee groot.
Consument

Ons land heeft hoogkwalitatief voedsel, heel streng gecontroleerd, en daar mogen we trots op zijn. Dit alles aan een fair trade in eigen land, voor ieder.
Landbouwer

Het meeste trots ben ik op de samenwerking met de bakker die ons graan verwerkt en dan zijn brood in onze automaten verkoopt.
Landbouwer

Schrijf je in voor onze nieuwbrief!